Lavina XVIII

Osmnáctý (plnoletý) ročník putovní šifrovací hry s přesuny mezi stanovišti na běžkách.

Termín konání: 26.1. - 28.1. 2024

Kapacita hry: 20 tří- až pětičlenných týmů

Místo startu: Otevřít video v plném rozlišení v samostatném okně

Cena:

Organizační tým: Hru pro vás připravil tým Bumbálci.

Kontaktní e-mail: tym.bumbalku@gmail.com

Registrace týmů bude přístupná od pondělí 20.11.2023, 00:01 do neděle 14.1.2023., 23:59

Registrace na hru byly již uzavřeny.

Pořadí Název týmu Členové Zaplaceno

Žádné přihlášené týmy.

Harmonogram a průběh hry Lavina XVIII

Časový harmonogram:

Pátek 26.1.2024

Sobota 27.1.2024

Neděle 28.1.2024

Průběh hry:

V pátek mezi 21:00 a 23:59 se bude konat předstartovní aktivita. Za tuto aktivitu můžete získat body do hry.

Hlavní část hry má hromadný start v sobotu v 6:30. Před startem obdrží týmy startovní obálku a zalepené obálky se šiframi.

Cílem hry je získat co nejvíce bodů za plnění úkolů a vyluštění šifer.

Hra končí ve 20:00, kdy se i uzavírá možnost zadávat řešení. Týmy pak mají 30 minut (tedy do 20:30) na odevzdání neporušené diskvalifikační obálky / obálek organizátorům. V opačném případě může být tým diskvalifikován.

Pravidla hry Lavina XVIII

Obecné:

Šifry:

Hra bude spravována pomocí websystému. Šifry si týmy nesou s sebou v zapečetěných obálkách. Na stanovišti pak otevírají příslušnou obálku podle fotky s detailem z daného místa. Každá obálka obsahuje zadání ve dvou identických kopiích. Řešením každé šifry je heslo (podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla). Po zadání hesla do websystému se tým dozví polohu dalšího stanoviště. Polohu dalšího stanoviště je možné získat i bez vyluštění hesla šifry, ale za bodovou ztrátu (viz sekce Bodování). Body za „přeskočenou“ šifru je potom stále možné získat při zadání správného hesla do websystému. Na každou šifru je také možné vzít si nápovědu a postup za bodovou penalizaci (viz sekce Bodování). Mezi obálkami mohou být i obálky diskvalifikační, jejichž odevzdání v neporušené podobě bude vyžadovat organizátor v cíli.

V herních obálkách budou kromě šifer i B úkoly (označené nápisem B úkol). Tyto úkoly nemusí být ve všech obálkách.

V šifrách se používá anglická abeceda – tedy 26 písmen bez CH.

V zájmu hry i sebe samotných se zdržujte v okolí stanovišť pouze nezbytně dlouhou dobu. Zejména je zakázáno zhoršovat viditelnost vyfocených detailů či komplikovat k nim přístup, včetně zůstávání v jejich přílišné blízkosti.

Není dovoleno sledovat jiný tým za účelem zjištění polohy dalšího stanoviště.

Záměrné vyhledávání stanoviště v terénu nebo online službách bez vyluštění příslušné šifry (haluzení) je zakázáno.

V průběhu hry je každý hráč povinen chovat se jako zodpovědný člověk. Dbejte své osobní bezpečnosti a chovejte se slušně k ostatním týmům. Pokud hra probíhá na území CHKO, NP apod., je každý hráč povinen řídit se pravidly této chráněné oblasti. Zejména je zakázáno odhazování odpadků, rozdělávání ohňů, nadměrně hlučné chování či ničení rostlinstva.

Bodování:

Příklad: Při přemýšlení nad šifrou si nejdřív vyžádáme další lokaci. Ani tam se nám nedaří vyluštit "starou" šifru, tak si k ní vezmeme nejdřív nápovědu, a pak i postup. Ten nám konečně pomůže, a tak šifru vyluštíme a zadáme správné heslo. Kolik máme ve výsledku za danou šifru? 30 bodů (Protože -20 - 25 - (50-25) + 100 = 30).

Zadání špatného řešení není bodově penalizováno, další pokus je možné zadat s minutovým odstupem.

Pořadí se určí z týmů, které nebyly diskvalifikovány, primárně podle celkového počtu bodů a sekundárně podle času posledního bodového zisku.

Vstup do nové dimenze:

Storno poplatky:

Storno podmínky se vztahují na skutečně stornované položky (např. když se odhlásí jeden člen, storno bude aplikováno pouze na něj).

Změny v týmu jsou povoleny nejpozději do pátku 19.1.2024. Naléhavé případy nastalé po tomto datu s námi řešte po e-mailu.

Zájem o čelenky je nutno potvrdit nejpozději do 15.12.2023, poté bude nabídka uzamčena (potřebujeme je také někdy nechat vyrobit :-) ). Čelenku na památku bude možné v omezeném množství koupit i na místě (ale kdo dřív přijde, ten dřív bere - žádné rezervace předem).

Pokoje jsou převážně dvou-, tří- a čtyřlůžkové (plus pouze pár pokojů je velkokapacitnějších). Některé členy týmů proto ubytujeme se členy jiných týmů. Do sekce "Poznámky" nám proto můžete napsat, s kým byste rádi (nebo neradi) pokoj sdíleli. Případně nám sdělte, že máte silnou preferenci mít celý tým pohromadě (i za cenu menšího pohodlí). Pokusíme se vyhovět všem co nejlépe, nicméně efektivní využití ubytovací kapacity je priorita.

Do sekce "Poznámky" nám prosím také napište, jestli máte nějaké další stravovací limity nebo prostě jakékoli další informace, které bychom měli před hrou vědět.


*) Pokud nechcete heslo měnit, obě pole nechte prázdná. **) Jak budou vypadat čelenky

Platební údaje

Vaše startovné činí .

Zaplaťte prosím do (včetně), jinak nabídneme účast jiným týmům z řad náhradníků.

Startovné pošlete na účet 1200021281/5500. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést název hry a vašeho týmu.

Poznámka: platby se párují ručně, neobjeví se tedy v seznamu hned.

Platbu od vašeho týmu jsme již přijali.

Pokud dojde ke změnám, které by cenu ovlivnily, domluvte se s organizátory e-mailem nebo na hře.

Váš tým je nyní veden jako náhradníci, zatím, prosíme, neplaťte.

Jestli vás budeme moci na hru přijmout, platební údaje zašleme na váš e-mail.

Odhlásit

Závěrečné výsledky

Závěrečné výsledky

Vysvětlivky k tabulce

vyřešeno bez dopomoci
vyřešeno s nápovědou
vyřešeno s postupem
» přeskočeno na další šifru

Stanoviště

Nápověda:
Postup řešení:
Řešení:

Řešení stanoviště :

Na diakritice ani velikosti písmen nezáleží.

Žádáte o NÁPOVĚDU ke stanovišti .

Tato akce vás bude stát 25 trestných bodů.


Žádáte o POLOHU STANOVIŠTĚ následujícího za .

Tato akce vás bude stát 20 trestných bodů.


Žádáte o POSTUP ŘEŠENÍ ke stanovišti .

Tato akce vás bude stát 50 trestných bodů.